admin

Một người lính canh bị đưa ra toà án binh vì tội đã bỏ phiên gác của mình. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam.

Trước toà, anh ta điều trần :

- Tôi không phản đối quyết định của toà án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại bỏ gác. Số là trong khi đang đứng gác – mà các vị biết đấy, đứng gác thì không được phép động đậy, dù chỉ là một bộ phận – và chỉ còn 5 phút nữa thì hết phiên, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào ống quần tôi. Nhột quá, nhưng tôi vẫn đứng yên vì kỷ luật quân đội mà. Sự thể cứ thế tiếp diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau “Ăn quả nào trước nhỉ ? “, thì tôi ú té chạy. Vậy đó, nếu có tù 30 năm thì tôi cũng sẽ không phẩn đối.
Nghe nói sau đó, anh ta được giảm thành án treo.

 
__________________
Thầy sinh vật vật cô sinh vật
Vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật

Anh tiểu thương thương chị tiểu thương
Thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương

Anh cà phê cà chị cà phê
Cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà

Last Search
Bài viết ngẫu nhiên: